Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίων σωματείων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εξειδικευμένων κλάδων

Διαχείριση Μισθοδοσίας

 • Διαχείριση των μισθολογικών υποχρεώσεων

 • Προϋπολογισμός μισθοδοσίας

 • Προγράμματα ΟΑΕΔ και εργατική νομοθεσία

Ίδρυση Εταιριών

 • Φορολογικός Σχεδιασμός

 • Επιλογή Νομικής Μορφής

 • Ιδρυτική Διαδικασία

 • Μεταβίβαση Εταιρίας

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 • Φορολογία εταιριών

 • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων

Εξειδικευμένες Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας

 • Συμβουλευτική οικογενειακών επιχειρήσεων

 • Αποτίμηση αξίας επιχείρησης

Υπηρεσίες για Πελάτες Εξωτερικού

 • Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

 • Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρίας στην Ελλάδα

 • Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού

Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Budgeting

 • Αξιολόγηση επιχείρησης

 • Reporting

 • Εσωτερικός έλεγχος εταιρίας

Επιδοτήσεις

 • Προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Περιφερειακά Προγράμματα

 • Προγράμματα Leader, ΟΑΕΔ και Interreg

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

 • Business & Marketing Plan

 • Διαχείριση εταιρικών θεμάτων

Χρειάζεστε μια εξατομικευμένη λύση;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα φροντίσουμε για τις λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες σας.

Επικοινωνία
2310630677